ITP (INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ)

Siguranța circulației pe drumuri este asigurată nu numai prin cunoașterea și respectarea regulilor de circulație si conduită preventivă, ci și prin starea tehnică bună a vehiculului. Pentru a controla funcționalitatea autoturismelor, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.) prevede o inspecție tehnică a tuturor vehiculelor înmatriculate pe teritoriul României.

Astfel, conform legislației din domeniu, circulația autoturismelor, pe drumurile publice din România, fără o inspecție tehnică periodică trecută cu brio, este considerată ilegală.

Inspecția Tehnică Periodică (ITP) se realizează la stația ITP – EMACRIS autorizata de către Registrul Auto Român (R.A.R), unde va fi necesar să prezentați următoarele documente:
– Asigurarea obligatorie valabilă;
– Cartea de identitate a vehiculului;
– Cartea de identitate a proprietarului vehiculului;
– Certificatul de înmatriculare în original.

Cadrul legal
Normele de efectuare a inspecției tehnice periodice au fost stabilite prin Ordonanța nr. 81/2000, cu privire la certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, a protecției mediului și a folosinței acestora în conformitate cu destinația lor. Actul normativ, modificat și completat prin Ordonanța Guvernului nr. 40/2005, condiționează menținerea în circulație a mașinii prin obligativitatea dovedirii încadrării acesteia în normele stabilite anterior.
Deținătorul legal al unui autoturism este obligat nu doar să efectueze inspecția, ci și să respecte periodicitatea ei în funcție de categoria vehiculului. Legea nr. 260/2017, intrată în vigoare la data de 20 mai 2018, a adus o modificare importantă: obligația de a efectua inspecția tehnică periodică nu mai revine deținătorului legal al mașinii, ci persoanei care deține certificatul de înmatriculare.

Periodicitate ITP
Intervalul sau perioada de timp la care este obligatorie efectuarea ITP, în funcţie de categoria vehiculelor :
-autovehicule destinate transportului de persoane care au, in afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe scaune – la 6 luni;
-autovehicule destinate transportului de persoane care au, in afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe scaune – la 2 ani;
-autovehicule utilizate pentru transportul de persoane in regim de taxi, în regim de inchiriere şi pentru invătarea conducerii auto – la 6 luni, si autovehicule speciale ambulanta – la 1 an;
-autovehicule destinate transportului de marfuri, avand o masă totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg – la 1 an;
-remorci şi semiremorci avand o masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg – la 1 an;
-autovehicule cu cel putin 4 roti, destinate transportului de marfuri, avand o masa totală maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg, cu exceptia tractoarelor – la 1 ani;
-remorci si semiremorci avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg – la 2 ani;
-motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roti si cvadricicluri – la 2 ani;
-tractoare avand o masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg – la 1 an;
-tractoare avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg – la 2 ani;
-remorci şi semiremorci apicole – la 3 ani.

Procedura ITP
În cadrul Inspecției Tehnice Periodice se execută operațiunile cuprinse în Planul de operațiuni, al cărui model este prevăzut, în funcție de categoria vehiculului rutier. Ordinea de executare a operațiunilor precizate va fi stabilită de fiecare stație ITP, în funcție de fluxul de efectuare a inspecției, cu excepția identificării, care va fi prima operațiune efectuată. Respectiv, se vor efectua următoarele operațiuni:
-identificare autovehicul (verificare serii caroserie și motor);
-verificare aspect general (fără urme de accident, echiparea conform cu CIV, etc);
-verificare frâne;
-noxe;
-faruri+instalație electrică;
-verificare jocuri;
-fotografiere finală (după caz);
-introducere date în calculator;
-completare c.i. în anexă;
-eliberarea documentelor autovehiculului;
-fotografiere autovehicul.

Dacă autovehiculul îndeplinește toate cerințele necesare, atunci mașina dumneavoastră va trece fără probleme de Inspecția Tehnică Periodica la Emacris Service, însemnând siguranță atât pentru dvs. cât și pentru ceilalți participanți la trafic. Operarea vehiculului va fi interzisă, însă, dacă starea tehnică și dotarea acestuia nu îndeplinesc cel puțin una dintre cerințele și regulile de siguranță rutieră. Astfel, deficiențele majore sau chiar cele periculoase, atrag după ele efectuarea unei noi inspecții, în termen de cel mult 30 de zile de la inspecția realizată inițial.

2021-12-22T14:02:33+00:00